x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NỮ AUSTRALIA

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Kết quả Nữ Australia

FT
0-4
Western United Nữ 
Sydney FC Nữ 
1 1/4 : 02 3/4
0.78-0.930.80-0.96
FT
1-0
Sydney FC Nữ 
Melb. Victory Nữ 
0 : 1 1/43
0.80-0.940.70-0.88
FT
0-1
Sydney FC Nữ 
Western United Nữ 
0 : 1 1/43
-0.990.850.980.86
FT
3-3
Melbourne City Nữ 
Melb. Victory Nữ 
0 : 1/43
0.890.930.82-0.98
FT
3-3
Melbourne City Nữ 
Canberra Utd Nữ 
0 : 1/23
0.70-0.860.68-0.86
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
4-0
Sydney FC Nữ 
Newcastle Jets Nữ 
0 : 2 1/23 3/4
0.77-0.920.70-0.88
FT
0-1
Brisbane Roar Nữ 
Perth Glory Nữ 
1/4 : 02 3/4
0.80-0.980.801.00
FT
2-1
Western United Nữ 
WS Wanderers Nữ 
0 : 3/42 1/2
0.970.850.830.97
FT
2-2
Wellington Phoenix Nữ 
Melb. Victory Nữ 
1/2 : 02 3/4
0.990.870.83-0.99
FT
4-2
Sydney FC Nữ 
Perth Glory Nữ 
0 : 1 3/43 3/4
0.85-0.990.890.95
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
1-3
Adelaide Utd Nữ 
Wellington Phoenix Nữ 
0 : 13
0.900.960.841.00
FT
4-3
Perth Glory Nữ 
Melbourne City Nữ 
3/4 : 03
-0.950.81-0.970.81
FT
1-1
Melb. Victory Nữ 
Brisbane Roar Nữ 
0 : 1 1/42 3/4
0.890.970.70-0.88
FT
3-0
Sydney FC Nữ 
Adelaide Utd Nữ 
0 : 1 3/43
0.990.830.860.94
FT
3-2
Newcastle Jets Nữ 
Wellington Phoenix Nữ 
0 : 02 3/4
0.910.910.72-0.93
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
0-3
Western United Nữ 
Canberra Utd Nữ 
0 : 13
-0.930.750.910.89
FT
3-1
WS Wanderers Nữ 
Brisbane Roar Nữ 
0 : 1/42 3/4
0.850.970.860.94
FT
1-1
Canberra Utd Nữ 
Melb. Victory Nữ 
0 : 03
0.910.910.68-0.86
FT
0-1
Wellington Phoenix Nữ 
Perth Glory Nữ 
1/4 : 02 3/4
0.69-0.850.73-0.90
FT
1-1
Melbourne City Nữ 
Sydney FC Nữ 
  
    
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-2
Adelaide Utd Nữ 
Newcastle Jets Nữ 
0 : 13
0.85-0.990.81-0.97
FT
2-0
Melb. Victory Nữ 
Melbourne City Nữ 
1/4 : 03
0.83-0.970.940.90
FT
1-1
WS Wanderers Nữ 
Canberra Utd Nữ 
0 : 03
-0.930.78-0.920.75
FT
2-0
Brisbane Roar Nữ 
Western United Nữ 
3/4 : 02 3/4
0.880.980.83-0.99
FT
2-1
Adelaide Utd Nữ 
Perth Glory Nữ 
0 : 03
0.81-0.95-0.920.75
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
0-1
Sydney FC Nữ 
Wellington Phoenix Nữ 
0 : 23 1/4
0.67-0.810.72-0.88
FT
1-1
Perth Glory Nữ 
WS Wanderers Nữ 
0 : 3/42 3/4
1.000.860.80-0.96
FT
3-0
Sydney FC Nữ 
Western United Nữ 
0 : 3/43
0.78-0.930.930.91
FT
1-1
Wellington Phoenix Nữ 
Brisbane Roar Nữ 
1/2 : 03
0.70-0.861.000.84
FT
0-4
Newcastle Jets Nữ 
Melbourne City Nữ 
1 1/2 : 03 1/4
-0.860.700.78-0.94
FT
4-2
Canberra Utd Nữ 
Adelaide Utd Nữ 
0 : 1/43
0.76-0.910.960.88
FT
2-2
Melb. Victory Nữ 
Adelaide Utd Nữ 
0 : 1/23
1.000.86-0.940.78
FT
0-6
Newcastle Jets Nữ 
Western United Nữ 
1 : 03 1/4
0.85-0.990.890.95
FT
0-1
Wellington Phoenix Nữ 
Sydney FC Nữ 
2 : 03 1/4
0.880.980.70-0.86
FT
2-0
Perth Glory Nữ 
Brisbane Roar Nữ 
0 : 1/43
-0.930.780.960.88
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
3-0
Canberra Utd Nữ 
WS Wanderers Nữ 
0 : 3/43
-0.980.74-0.990.83
FT
4-0
Perth Glory Nữ 
Newcastle Jets Nữ 
0 : 1/42 3/4
0.85-0.990.850.99
FT
1-0
WS Wanderers Nữ 
Wellington Phoenix Nữ 
0 : 12 3/4
-0.880.730.860.98
FT
2-1
Canberra Utd Nữ 
Sydney FC Nữ 
1 1/4 : 03 1/4
-0.900.750.65-0.84
FT
1-1
Brisbane Roar Nữ 
Melb. Victory Nữ 
3/4 : 03
0.80-0.940.78-0.94
FT
2-1
Western United Nữ 
Melbourne City Nữ 
1/2 : 03
0.910.950.940.90
FT
0-2
Western United Nữ 
Newcastle Jets Nữ 
  
    
FT
0-1
Adelaide Utd Nữ 
Brisbane Roar Nữ 
0 : 1/23
-0.880.721.000.84
FT
0-3
Newcastle Jets Nữ 
Canberra Utd Nữ 
1/4 : 03 1/2
0.84-0.980.940.90
FT
2-1
Melb. Victory Nữ 
WS Wanderers Nữ 
0 : 3/42 3/4
0.85-0.99-0.980.82
FT
1-3
Western United Nữ 
Perth Glory Nữ 
0 : 1 1/23 1/4
-0.930.78-0.980.82
FT
3-0
Sydney FC Nữ 
Melbourne City Nữ 
0 : 13
1.000.860.940.90
FT
1-0
Melbourne City Nữ 
Adelaide Utd Nữ 
0 : 12 1/2
0.79-0.930.960.88
FT
3-3
Brisbane Roar Nữ 
Wellington Phoenix Nữ 
0 : 13
0.890.97-0.930.77
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo