x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NỮ AUSTRALIA

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Kết quả Nữ Australia

FT
0-1
Melbourne City Nữ 
Sydney FC Nữ 
0 : 02 3/4
0.79-0.970.810.99
FT
3-0
Melbourne City Nữ 
Newcastle Jets Nữ 
0 : 3/43 1/2
0.980.900.880.98
FT
1-1
Sydney FC Nữ 
Central Coast Nữ 
0 : 12 3/4
-0.940.820.78-0.98
FT
0-3
Newcastle Jets Nữ 
Melbourne City Nữ 
1/4 : 03 1/4
0.980.840.870.93
FT
0-1
Central Coast Nữ 
Sydney FC Nữ 
1/4 : 02 1/2
-0.960.790.820.98
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
14/04
Hoãn
Melb. Victory Nữ 
Central Coast Nữ 
0 : 1/42 3/4
0.81-0.990.830.97
FT
2-2
Western United Nữ 
Newcastle Jets Nữ 
0 : 3/43 1/4
0.980.900.930.93
FT
1-2
Perth Glory Nữ 
Melbourne City Nữ 
1 : 03
0.940.880.980.88
FT
0-4
Sydney FC Nữ 
Melb. Victory Nữ 
0 : 1/22 3/4
0.74-0.930.76-0.91
FT
1-2
Brisbane Roar Nữ 
Canberra Utd Nữ 
0 : 13 1/4
0.930.890.840.96
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-0
Wellington Phoenix Nữ 
WS Wanderers Nữ 
1/4 : 03
-0.970.850.990.87
FT
0-8
Adelaide Utd Nữ 
Newcastle Jets Nữ 
3/4 : 03 1/2
0.940.940.900.90
FT
1-1
Central Coast Nữ 
Western United Nữ 
0 : 1/42 3/4
0.900.980.81-0.95
FT
1-0
Canberra Utd Nữ 
Sydney FC Nữ 
1 1/2 : 03 1/2
0.970.910.950.85
FT
2-0
Brisbane Roar Nữ 
Perth Glory Nữ 
0 : 1 1/43
1.000.880.910.89
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
3-0
Sydney FC Nữ 
Adelaide Utd Nữ 
0 : 2 1/43 1/4
-0.960.840.850.95
FT
1-0
Canberra Utd Nữ 
Wellington Phoenix Nữ 
1/4 : 03 1/2
0.86-0.980.950.91
FT
3-1
WS Wanderers Nữ 
Western United Nữ 
1/2 : 03
0.83-0.95-0.980.84
FT
3-2
Newcastle Jets Nữ 
Melb. Victory Nữ 
1/2 : 03
0.950.870.77-0.97
FT
3-0
Melbourne City Nữ 
Central Coast Nữ 
0 : 1/43
0.77-0.950.880.92
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
4-0
Wellington Phoenix Nữ 
Adelaide Utd Nữ 
0 : 1/23
0.821.000.880.92
FT
1-3
Western United Nữ 
Newcastle Jets Nữ 
0 : 13 1/4
0.72-0.910.940.86
FT
4-1
Central Coast Nữ 
Canberra Utd Nữ 
0 : 13
0.77-0.950.840.96
FT
0-0
Melb. Victory Nữ 
Melbourne City Nữ 
0 : 1/43
-0.950.830.960.90
FT
2-4
Wellington Phoenix Nữ 
Sydney FC Nữ 
1 : 02 3/4
-0.960.840.810.99
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
1-0
WS Wanderers Nữ 
Perth Glory Nữ 
0 : 1/22 3/4
0.72-0.860.940.92
FT
1-2
Adelaide Utd Nữ 
Brisbane Roar Nữ 
1/4 : 02 3/4
0.85-0.970.82-0.96
FT
4-1
WS Wanderers Nữ 
Canberra Utd Nữ 
0 : 3/43 1/4
0.970.910.900.96
FT
1-4
Adelaide Utd Nữ 
Melb. Victory Nữ 
1 : 03
0.85-0.970.85-0.99
FT
2-0
Melbourne City Nữ 
Newcastle Jets Nữ 
0 : 3/43 1/4
0.85-0.970.830.97
FT
3-1
Sydney FC Nữ 
Western United Nữ 
0 : 1/42 1/2
0.87-0.990.83-0.97
FT
0-2
Brisbane Roar Nữ 
Central Coast Nữ 
0 : 02 3/4
0.880.940.950.85
FT
1-1
Canberra Utd Nữ 
WS Wanderers Nữ 
1/4 : 03
0.68-0.880.860.94
FT
1-3
Perth Glory Nữ 
Wellington Phoenix Nữ 
0 : 02 3/4
-0.940.820.840.96
FT
2-0
Central Coast Nữ 
Adelaide Utd Nữ 
0 : 13
0.850.970.980.82
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
1-1
Newcastle Jets Nữ 
Perth Glory Nữ 
0 : 3/43
0.890.990.930.87
FT
5-3
Melb. Victory Nữ 
Wellington Phoenix Nữ 
0 : 1 1/43
-0.940.82-0.970.83
FT
2-0
Brisbane Roar Nữ 
Melbourne City Nữ 
0 : 02 3/4
-0.990.810.79-0.99
FT
0-2
WS Wanderers Nữ 
Sydney FC Nữ 
3/4 : 02 3/4
-0.990.811.000.80
FT
4-2
Western United Nữ 
Canberra Utd Nữ 
0 : 1 1/23 1/4
0.950.930.80-0.94
FT
1-3
Perth Glory Nữ 
Central Coast Nữ 
1/2 : 02 3/4
0.900.980.960.84
FT
3-0
Western United Nữ 
Wellington Phoenix Nữ 
0 : 1 1/23 1/4
0.87-0.990.990.81
FT
1-1
Melbourne City Nữ 
Adelaide Utd Nữ 
0 : 1 1/43 1/4
0.950.870.870.93
FT
3-0
Newcastle Jets Nữ 
Brisbane Roar Nữ 
0 : 03
0.910.910.880.92
FT
4-0
Melb. Victory Nữ 
WS Wanderers Nữ 
0 : 3/43
-0.970.85-0.990.85
FT
3-2
Western United Nữ 
Brisbane Roar Nữ 
0 : 3/42 3/4
0.930.950.861.00
FT
2-2
Perth Glory Nữ 
Canberra Utd Nữ 
0 : 03
0.881.000.940.92
FT
0-0
Melbourne City Nữ 
Sydney FC Nữ 
1/4 : 02 3/4
0.970.910.890.97
FT
1-1
Central Coast Nữ 
Melb. Victory Nữ 
1/4 : 02 3/4
0.82-0.940.840.96
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo