x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ BRAZIL MINEIRO

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Kết quả Brazil Mineiro

FT
2-0
Atl. Mineiro/MG 
America/MG 
0 : 3/42 1/2
0.900.800.950.75
09/04
Hoãn
Democrata FC-SL/MG 
Patrocinense/MG 
  
    
09/04
Hoãn
Villa Nova/MG 
Tombense FC/MG 
  
    
FT
2-0
Caldense/MG 
Democrata FC-SL/MG 
  
    
FT
3-2
Tombense FC/MG 
Villa Nova/MG 
  
    
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-3
America/MG 
Atl. Mineiro/MG 
  
    
02/04
Hoãn
Caldense/MG 
Democrata FC-SL/MG 
  
    
FT
1-2
Villa Nova/MG 
Tombense FC/MG 
0 : 02 1/4
0.860.840.840.86
FT
1-0
Patrocinense/MG 
Caldense/MG 
0 : 02 1/4
0.730.970.990.71
FT
1-1
Caldense/MG 
Patrocinense/MG 
0 : 1/42 1/2
0.701.00-0.970.67
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-1
America/MG 
Cruzeiro/MG 
0 : 02 1/2
0.930.770.960.74
FT
2-0
Villa Nova/MG 
Democrata FC-SL/MG 
0 : 1/42
0.840.860.900.80
FT
0-0
Tombense FC/MG 
Pouso Alegre/MG 
0 : 1/22 1/4
0.950.751.000.70
FT
1-0
Atl. Mineiro/MG 
Athletic Club/MG 
0 : 1 3/42 1/2
1.000.700.810.89
FT
0-2
Democrata FC-SL/MG 
Villa Nova/MG 
  
    
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
1-0
Athletic Club/MG 
Atl. Mineiro/MG 
1 : 02 1/4
0.760.940.840.86
FT
2-2
Pouso Alegre/MG 
Tombense FC/MG 
0 : 1/42
0.940.760.740.96
FT
0-2
Cruzeiro/MG 
America/MG 
0 : 1/42 1/4
0.950.750.990.71
FT
1-1
Cruzeiro/MG 
Democrata FC-SL/MG 
  
    
FT
1-1
Pouso Alegre/MG 
Caldense/MG 
  
    
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-0
Athletic Club/MG 
Ipatinga/MG 
  
    
FT
1-0
Villa Nova/MG 
Patrocinense/MG 
  
    
FT
3-1
America/MG 
Tombense FC/MG 
0 : 3/42 1/4
0.740.960.740.96
FT
0-3
Democrata-GV/MG 
Atl. Mineiro/MG 
  
    
FT
2-1
Ipatinga/MG 
Patrocinense/MG 
0 : 1/42 1/4
0.950.750.860.84
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
3-0
Tombense FC/MG 
Villa Nova/MG 
0 : 1/22 1/4
0.850.850.920.78
FT
1-1
Ipatinga/MG 
Pouso Alegre/MG 
0 : 1/42 1/4
0.920.780.990.71
FT
1-1
Patrocinense/MG 
Democrata-GV/MG 
0 : 1/42
0.920.780.740.96
FT
1-1
Atl. Mineiro/MG 
America/MG 
0 : 1/22
1.000.700.810.89
FT
1-2
Democrata FC-SL/MG 
Athletic Club/MG 
1/4 : 02
0.760.940.940.76
FT
1-2
Caldense/MG 
Cruzeiro/MG 
1 : 02 1/4
0.900.800.790.91
FT
3-2
Villa Nova/MG 
Ipatinga/MG 
  
    
FT
1-0
Democrata-GV/MG 
Pouso Alegre/MG 
0 : 02
0.780.920.920.78
FT
0-4
Villa Nova/MG 
Cruzeiro/MG 
1 : 02 1/4
0.970.730.740.96
FT
2-2
Tombense FC/MG 
Democrata FC-SL/MG 
0 : 12 1/4
0.940.760.870.83
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-1
Atl. Mineiro/MG 
Patrocinense/MG 
0 : 22 3/4
0.60-0.910.60-0.91
FT
1-1
Ipatinga/MG 
America/MG 
1 : 02 1/4
0.840.860.750.95
FT
3-2
Athletic Club/MG 
Caldense/MG 
0 : 3/42
0.61-0.920.740.96
FT
1-1
Cruzeiro/MG 
Atl. Mineiro/MG 
3/4 : 02 1/4
0.740.960.910.79
FT
1-1
Pouso Alegre/MG 
Tombense FC/MG 
0 : 1/42
1.000.700.701.00
FT
2-2
Democrata FC-SL/MG 
Ipatinga/MG 
0 : 1/42
0.880.82-0.930.62
FT
1-0
Patrocinense/MG 
Athletic Club/MG 
1/2 : 02
0.790.910.68-0.98
FT
2-1
America/MG 
Democrata-GV/MG 
0 : 1 1/22 1/2
0.920.780.870.83
FT
2-1
Caldense/MG 
Villa Nova/MG 
0 : 1/42
0.760.940.710.99
FT
1-1
Villa Nova/MG 
Democrata-GV/MG 
0 : 1/42
0.990.710.920.78
FT
0-1
Caldense/MG 
Ipatinga/MG 
0 : 1/22
0.940.760.770.93
FT
1-2
Patrocinense/MG 
Tombense FC/MG 
1/4 : 02
0.870.830.710.99
FT
3-0
Atl. Mineiro/MG 
Democrata FC-SL/MG 
0 : 2 1/43
0.870.830.990.71
FT
0-1
Cruzeiro/MG 
Pouso Alegre/MG 
0 : 1 1/22 3/4
0.730.970.860.84
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo