x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU U19

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Giao Hữu U19

(FB GHU19 gửi 8785)
FT
0-4
Bulgaria U19 
Thụy Sỹ U19 
  
    
FT
3-3
Croatia U19 
Nga U19 
  
    
FT
3-1
Pháp U19 
Anh U19 
0 : 1/42 1/2
-0.960.780.980.84
06/10
Hoãn
Hà Lan U19 
B.D.Nha U19 
  
    
FT
1-6
Slovakia U19 
Đức U19 
1 1/4 : 03
0.65-0.830.75-0.95
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-0
Romania U19 
Síp U19 
0 : 1 1/42 1/2
1.000.820.850.95
FT
1-1
North Macedonia U19 
T.N.Kỳ U19 
  
    
FT
1-1
Qatar U19 
Armenia U19 
  
    
FT
0-3
Serbia U19 
Bosnia & Herz U19 
  
    
FT
1-3
Montenegro U19 
Albania U19 
  
    
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-2
Thụy Điển U19 
Ireland U19 
  
    
09/10
Hoãn
Slovakia U19 
Hà Lan U19 
2 : 03 1/2
0.80-0.980.960.84
FT
2-0
Nga U19 1
Bulgaria U19 
  
    
FT
1-3
Mexico U19 
Anh U19 
  
    
FT
1-2
B.D.Nha U19 
Đức U19 
  
    
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
3-3
Croatia U19 
Thụy Sỹ U19 1 
1/4 : 02 3/4
0.840.980.960.84
FT
1-0
Bỉ U19 
Pháp U19 
1/4 : 02 3/4
-0.880.710.950.85
FT
1-0
Romania U19 
Síp U19 
0 : 1 1/42 3/4
0.950.890.950.85
FT
4-0
Serbia U19 
Bosnia & Herz U19 1 
  
    
FT
2-3
Qatar U19 
Armenia U19 
  
    
FT
1-1
Ireland U19 
Thụy Điển U19 
  
    
FT
0-4
North Macedonia U19 
T.N.Kỳ U19 
1 1/4 : 02 3/4
0.81-0.970.870.93
FT
0-1
Montenegro U19 
Albania U19 
1/4 : 02 3/4
0.830.990.940.86
FT
4-1
Pháp U19 
Mexico U19 
  
    
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo