x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ CAN CUP 2021

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Kết quả Can Cup 2021

FT
0-0
Senegal 
Ai Cập 
0 : 1/41 1/2
0.850.970.840.96
FT
3-3
Cameroon 
Burkina Faso 
  
    
FT
0-0
Cameroon 
Ai Cập 
0 : 1/41 3/4
0.940.940.970.91
FT
1-3
Burkina Faso 
Senegal 
1/2 : 01 3/4
0.890.930.960.86
FT
3-1
Senegal 
Equatorial Guinea 
0 : 11 3/4
-0.960.800.880.94
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
1-1
Ai Cập 
Ma Rốc 
1/4 : 01 3/4
0.940.880.900.92
FT
1-0
Burkina Faso 
Tunisia 
1/4 : 01 3/4
-0.970.810.880.92
FT
0-2
Gambia 
Cameroon 
1 : 02
0.75-0.93-0.910.70
FT
0-0
Mali 
Equatorial Guinea 
0 : 3/41 3/4
0.970.87-0.990.81
FT
0-0
B.B.Ngà 
Ai Cập 
0 : 1/42
0.940.90-0.950.77
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-1
Ma Rốc 
Malawi 
0 : 1 1/22 1/4
0.950.870.930.89
FT
2-0
Senegal 
Cape Verde 
0 : 3/41 3/4
0.830.990.940.86
FT
2-1
Cameroon 
Comoros 
0 : 2 1/23 1/4
0.61-0.830.65-0.87
FT
0-1
Guinea 
Gambia 
0 : 1/41 3/4
-0.970.790.860.94
FT
0-1
Nigeria 
Tunisia 
0 : 1/21 3/4
0.860.960.80-0.98
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
1-1
Burkina Faso 
Gabon 
0 : 1/41 3/4
0.830.991.000.80
FT
1-0
Gambia 
Tunisia 
3/4 : 02
0.830.990.850.95
FT
2-0
Mali 
Mauritania 
0 : 1 1/22 1/4
0.940.880.801.00
FT
0-1
Sierra Leone 
Equatorial Guinea 
1/4 : 01 3/4
0.82-0.980.880.94
FT
3-1
B.B.Ngà 
Algeria 
0 : 02 1/4
-0.950.770.960.86
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
0-2
Guinea Bissau 
Nigeria 
3/4 : 02 1/4
0.950.890.960.86
FT
1-0
Ai Cập 
Sudan 
0 : 1 1/22 1/2
0.870.970.810.99
FT
2-2
Gabon 
Ma Rốc 
1/2 : 01 3/4
0.990.850.900.90
FT
2-3
Ghana 
Comoros 
0 : 1 1/22 3/4
0.910.930.920.90
FT
0-0
Malawi 
Senegal 
1 1/2 : 02 1/4
0.83-0.990.990.81
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-1
Zimbabwe 
Guinea 
1 : 02
0.80-0.960.78-0.96
FT
1-1
Burkina Faso 
Ethiopia 
0 : 3/42 1/4
0.78-0.960.930.87
FT
1-1
Cape Verde 
Cameroon 
1 : 02
0.76-0.940.850.95
FT
0-1
Algeria 
Equatorial Guinea 
0 : 1 1/22 1/4
1.000.820.910.91
FT
2-2
B.B.Ngà 
Sierra Leone 
0 : 1 1/22 1/4
0.980.840.920.88
FT
4-0
Tunisia 
Mauritania 
0 : 12
0.75-0.930.72-0.93
FT
1-1
Gambia 
Mali 
3/4 : 01 3/4
-0.990.830.980.84
FT
0-1
Guinea Bissau 
Ai Cập 
1 : 02 1/4
0.880.940.950.85
FT
3-1
Nigeria 
Sudan 
0 : 1 3/42 1/4
0.860.960.801.00
FT
1-1
Gabon 
Ghana 
3/4 : 02
-0.950.77-0.970.77
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-0
Ma Rốc 
Comoros 
0 : 1 1/22 1/4
0.990.830.840.96
FT
2-1
Malawi 
Zimbabwe 
1/4 : 01 1/2
0.75-0.930.840.96
FT
0-0
Senegal 
Guinea 
0 : 1/22
0.990.85-0.990.81
FT
0-1
Cape Verde 
Burkina Faso 
1/4 : 01 1/2
0.79-0.970.850.95
FT
4-1
Cameroon 
Ethiopia 
0 : 1 1/22 1/4
0.980.860.970.85
FT
0-1
Equatorial Guinea 
B.B.Ngà 
1 : 02
0.960.861.000.80
FT
0-1
Mauritania 
Gambia 
1/4 : 01 3/4
0.840.980.930.87
FT
0-1
Tunisia 
Mali 
0 : 01 3/4
1.000.820.940.86
FT
0-0
Sudan 
Guinea Bissau 
1/4 : 01 1/2
0.80-0.980.920.88
FT
1-0
Nigeria 
Ai Cập 
0 : 01 3/4
-0.980.800.840.98
FT
0-0
Algeria 
Sierra Leone 
0 : 22 3/4
-0.950.830.990.87
FT
0-1
Comoros 
Gabon 
1/4 : 01 3/4
0.870.950.840.96
FT
1-0
Guinea 
Malawi 
0 : 12 1/4
0.880.94-0.970.79
FT
1-0
Ma Rốc 
Ghana 
0 : 1/41 1/2
0.960.860.840.96
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo